E-šolstvo                                                       [ nazaj na osnovni meni ]


Načrt dela naše šole v šolskem letu 2009/2010

 
Naša osnovna šola Podgorje se je prijavila v projekt 24. septembra 2009 z namenom dvigniti stanje IKT na šoli še višje, predvsem na področju uporabe IKT pri pouku in delu šole.
IKT tim za informatizacijo se je pričel oblikovati avgusta 2009, končno zasedbo pa dobil 25. septembra 2009, ko se je izvedel tudi prvi sestanek tega tima, kjer se je seznanil s projektom.

Člani IKT tima za informatizacijo so:

•    Vodja: mag. Aljoša Lavrinšek, računalnikar in ravnatelj, aljosa.lavrinsek@siol.net
•    Namestnica vodje: mag. Biljana Milankovič, pomočnica, biljana.milankovic@guest.arnes.si
•    Članica: prof. Vesna Čuček, učiteljica razredne stopnje, vesna.cucek@guest.arnes.si
•    Članica: prof. Nina Krištofeljc, učiteljica razredne stopnje, nina.kristofeljc@guest.arnes.si
•    Svetovalec projekta eŠolstvo: Dušan Klemenčič, svetovalec, dusan.klemencic@guest.arnes.si


Kratkoročni načrt akcij do konca šolskega leta 2009/2010 zajema najbolj aktualna vsebinska področja:

1.    urejanje spletnega portala,
2.    postavitev portala spletnih učilnic in usposabljanja,
3.    usposabljanja učiteljev za uporabo računalnikov, interaktivnih naprav in e-gradiv pri pouku,
4.    sistematično opremljanje s strojno opremo v okviru novih razpisov MŠŠ in
5.    namestiti sistem avtomatiziranega popisa strojne opreme in nadzora nad namizjem.

V tem šolskem letu torej načrtujemo opravljena naslednja dela na področju IKT:

•    prestavljen portal na Arnesov GVS PHP s podporo in povezava portala na domeno ospodgorje.si,
•    postavljen nov sodoben portal spletnih učilnic SIO LMS Moodle z vnesenimi uporabniki (učitelji) ter vsaj 12 usposobljenih učiteljev za uporabo spletnih učilnic pri pouku in delu šole,
•    vsaj 4 učitelji občasno uporabljajo Interaktivno tablo pri svojem pouku, izdelani plani usposabljanj po aktivih in vsaj eden izveden seminar ali svetovanje po posameznem aktivu,
•    namestitev OCS avtomatiziranega popisa strojne opreme in urejeni zapisi celotne službene računalniške strojne opreme v OCS sistemu,
•    nameščeni nadzori nad namizji (iTalc) na računalnikih v računalnici na centralni šoli in podružničnih šolah ter predstavitev uporabe učiteljem in
•    izdelan seznam potreb po strojni opremi in prijava šole na razpis MŠŠ za strojno opremo v skladu s finančnimi možnostmi.